Zobúdzanka

Folkový festival plný kvalitnej hudby z celého Slovenska sa narodil v roku 2006. Jeho nultý ročník sa konal 6. mája 2006 vo Vlkanovej.

Dieťa má desať rokov... Nebol som s ním stále a hlavne v posledných rokoch som ho zanedbával. Ale čo už čakať od fotra muzikanta, ktorý má niekedy problém ukormidlovať svoj vlastný život. Toto okrúhle výročie si však nenechám ujsť. Všetci ste pozvaní na oslavu. Našli sme pre ňu pekné miesto a dúfam, že dieťa si tu nájde nový domov, aby sa už nemuselo potĺkať po svete. Príde veľa gratulantov. Niektorí s ním boli od jeho prvých krôčkov a vodili ho za ruku a niektorí prídu prvý krát. Verím, že si ho obľúbia. Pre jeho povahu, úprimnosť, čistotu... A verím, že si ho obľúbite aj Vy, hostia na oslave. Až tak, že ho o rok budete chcieť navštíviť znovu.